Tên đầy đủ:         Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Tên giao dịch:     Songda1 Joint Stock Company

Tên viết tắt:         SD1.,JSC

Vốn điều lệ:        77.782.780.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm tám                                       mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

Mã số thuế:         0100106257

Trụ sở chính:      Tòa nhà Sông Đà Cầu Giấy, Số 18/165, đường Cầu                                          Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:          02437671761 / 0982762258

Website:             songda1.com/songda1.com.vn/songda1.vn

Email:                 vinasdaco@gmail.com

anh toa nha SDCG