– Tại quyết định số 610KT/CT ngày 21/11/2000, Chủ tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Trần Đức Lương ký quyết định trao thưởng Huân chương lao động hạng ba cho CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 1 (nay là Công ty cổ phần Sông Đà 1)

– Rất nhiều cá nhân đã được Chính Phủ, Bộ Xây Dựng trao tặng bằng khen.