– Ngày 14/07/2010: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1 chính thức niêm yết trên Sàn chứng khoán Hà Nội.

– Ngày 23/07/2010, cổ phiếu của CTCP Sông Đà 1 chính thức được giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với mã chứng khoán SD1. SD1 trở thành cổ phiếu thứ 316 niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội với khối lượng niêm yết 5 triệu cổ phiếu, SD1 góp phần nâng số lượng cổ phiếu niêm yết tại Sở lên 316 cổ phiếu, với tổng khối lượng niêm yết đạt trên 4.715 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt 47.152 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai trương Giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 1 ngày 23/07/2010

Các lãnh đạo và cán bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 1 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tham dự buổi lễ khai trương